Lea Nørgaard landskab ApS

Tegnestuen udspringer af Nørgaard & Holscher landskabsarkitekter.

Tegnestuen varetager opgaver inden for et bredt spektrum af landskabsarkitektens virkefelt, såvel ved selvstændig planlægning som i samarbejde med andre rådgivere. Arbejdsområderne spænder fra mindre haveanlæg til planlægning i tilknytning til større byggerier. En stor del af opgaverne knytter sig til pleje- og ældreboligområdet, renovering af boligområder, museumsbyggerier samt undervisningsinstitutioner. Derudover mange års erfaring med retablering, pleje og vedligeholdelse af bestående anlæg.

Tegnestuen har til huse i kontorfællesskabet KBHBASE, som rummer designere, arkitekter, byplanlæggere, konstruktører, ingeniører og iværksættere. Tegnestuen er medlem af Danske Arkitektvirksomheder.